Primaria Comunei Butea
Eşti vizitatorul numărul
 


 
 
Legături utile:
 
 
 
Primaria Comunei Butea

Informaţii generale
 

Cod postal: 707065

Telefon: 0232/713020, 713040, Fax: 0232/713040

Primar: Milia Gheorghe

Viceprimar: Mile Mihai

Secretar: Bălăucă Marius

Contabil: Filip Rodica
 
Suprafaţa totală 3729 ha: intravilan 1037 ha, extravilan 2692 ha
 
Populaţia: 3889 locuitori
 
Gospodării: 1600
 
Locuinţe: 1560
 
Şcoli: 1 (SAM Butea - 4 locaţii învăţământ primar şi gimnazial, 3 locaţii învăţământ preşcolar). Pentru orarul şcolii apăsaţi aici sau mergeţi în secţiunea "Educaţie şi Cultură" la SAM Butea (meniul din partea stângă)

Activităţi specifice zonei: agricultura, viticultura, pomicultura, zootehnia
 
Activităţi economice principale:
            Industrie textilă - ateliere de croitorie
            Ateliere de tâmplărie din lemn şi termopan
            Ateliere de confecţii metalice
            Morărit şi panificaţie
            Presa de ulei
            Firme autorizate de construcţii
            Persoane fizice autorizate pentru prestări servicii
 
 
 
Sedinta Consiliului Local al Comunei Butea din luna Februarie 2013
Aşezare geografică


Comuna Butea este situată în judeţul Iaşi (vezi harta) şi este formată din satele Butea şi Miclăuşeni. Ea este şezată în partea de S-V a judeţului, fiind tăiată de paralela de 47o-4 latitudine nordică 47o şi meridianul de 26o-57o longitudine estică. Comuna Butea este aşezată la 26 km nord de oraşul Roman, jud. Neamţ în apropiere de D.E. 583, ce leagă oraşul Roman de Iaşi şi la o distanţă de 70 km, de Iaşi.
Din marginea de apus a satului, privitorului i se deschide întreaga panoramă a văii Siretului, de la Paşcani până dincolo de Roman, în direcţia nord-sud, iar spre vest până la Carpaţi, un peisaj dominat de vârful Ceahlău. Satul Butea este situat pe două coline, despărţite între ele de pârâul Armeanca. Datorită aşezării sale colinare tronând deasupra văii Siretului, satul Butea oferă o imagine pitorească.
Satul Miclăuşeni e ascuns privitorilor, din şoseaua Europeana, de perdeaua frumosului parc al castelului medieval şi de dealurile, din dreapta şoselei naţionale. Satul este tăiat în două părţi inegale de pârâul Telii, versantul nordic având majoritatea populaţiei.
Configuraţia generală a terenului ocupat de comuna Butea este deluroasă, în afara suprafeţei cultivate pe malul stâng al Siretului, de la podul Şcheia până în apropierea comunei Răchiteni care este teren de şes. Panta apuseană a satului Butea, spre valea Siretului este mai abruptă şi supusă eroziunii apelor.
Satul Butea se învecinează la nord cu satul Miclăuşeni, situat la circa 3 km, la sud se învecinează cu satul Rotunda (com. Doljeşti, jud. Neamţ) situat la o distanţă de circa 5 km, la S-E cu satul şi com. Doljeşti, situat  la 4 km, iar la apus 2 km, peste râul Siret, cu comuna Răchiteni.
Comuna Butea are ca vecine următoarele comune; la nord  com. Strunga, la est com. Oţeleni, la sud cu jud. Neamţ, la vest com. Mirceşti, iar la nord-vest com. Al.I. Cuza. Faţă de calea ferată, este situată la o distanţă de circa 12 km, punctul cel mai apropiat fiind gara Mirceşti, de pe calea ferată Roman-Paşcani.
Ca resurse ale subsolului, menţionăm argilele şi prundişurile de pe  valea Siretului, care ar putea constitui materia primă pentru unităţi industriale de capacităţi reduse.
 

 
Obiective turistice
 
Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Butea
A fost reconstruită între anii 1977-1980, având o lungime de 60 m, lăţimea de 23 m şi un turn cu înălţimea de 37. Arhitectura este neo-gotică. Biserica deţine o statuie făcătoare de minuni adusă de la Lourdes (Franţa) în anul 1886.


Congregaţia Surorilor Misionare „Patimile lui Isus”
Se află pe teritoriul parohiei Romano-Catolice şi are sub îngrijire „Casa celor în vârstă şi bolnavi Papa Ioan Paul al II-lea” cu un număr de 40 de locuri. Surorile de aici desfăşoară diferite activităţi sociale dintre care cele mai importante sunt îngrijirea bătrânilor şi a bolnavilor aflaţi în covalescenţă. 

Castelul medieval Sturza
Monument istoric de artă gotică ridicat între anii 1880-1904 de către Gheorghe Sturza şi soţia sa Maria, pe locul unui vechi conac din 1755. Castelul deţinea o vastă bibliotecă şi câteva colecţii de arme şi costume medievale complete, de bijuterii, piese rare, busturi în marmură de Carrara şi tablouri vechi în ulei. Biblioteca era remarcabilă, conţinânt cca. 60000 de volume.


Mănăstirea Miclăuşeni 
A fost înfiinţată de Ecaterina Şerban Cantacuzino, ultima descendentă a boierilor Sturzeşti. Deoarece nu avea moştenitori direcţi, Ecaterina a donat moşia Miclăuşeni Episcopiei de Roman în scopul înfiinţării unei mănăstiri de maici. Datorită presiunii guvernului comunist, la data de 1 mai 1953, Mănăstirea Miclăuşeni a fost desfiinţată. În anul 1990, la iniţiativa I.P.S. Mitropolit Daniel, este reînfiinţată mănăstirea de maici de la Miclăuşeni. (citeste mai mult...)

   
 
Oportunităţi de afaceri
 
Facilităţi oferite investitorilor
            Posibilitatea concesionării de terenuri
            Facilităţi fiscale
            Reţea de telefonie fixă şi mobilă, acces la internet, televiziune prin cablu
            Drumuri comunale asfaltate şi drumuri pietruite
            Forţa de muncă calificată în diverse domenii de activitate
            Distanţa mică până la Drumul European 582 (5 km)
            Legătura cu E 582 se face prin D.J. 208 care este asfaltat
 

Proiecte în derulare

Şcoala "Dumitru Martinas".
Şcoala Miclăuşeni.
Extindere distribuţie gaze naturale în sat Miclăuşeni.
Reţea canalizare şi staţie epurare în sat Butea.
Extindere sistem alimentare cu apă în sat Miclăuşeni.
Construire sediu primărie în sat Butea.
Înfiinţare drum comunal Butea-Henţ-Humărie-Miclăuşeni.
Modernizare drumuri comunale nr. 944; 2882; 2885; în sat Butea.
Modernizare drum sătesc 195 în sat Miclăuşeni.
Sistem ecologic de colectare selectiva, transport şi valorificare economică a deşeurilor menajere în com. Butea.
Modernizare cămin cultural nr. 1 şi nr. 2 în sat Butea.
Construire poduri şi podeţe în sat Butea şi sat Miclăuşeni.
Construire sala de sport şi amenajarea bazei sportive în sat Butea.
Reabilitare drumuri comunale Butea-Oţeleni; Butea-Doljeşti; Butea-Rotunda.
Extindere retea canalizare în sat Miclăuşeni.
Modernizare piaţa agroalimentară.
Modernizare bazar.
Modernizare centru civic.
Infiinţare retea electrică în sat nou, com. Butea, Jud. Iaşi.

Pagină realizată de Marius Bitiuşcă
tel 0743113564
 • can treat ear infection
 • heart problems
 • edad puedo tomar
 • alternatives
 • good
 • or . trilipix
 • for bipolar anxiety
 • bangkok
 • 7007064184
 • therapeutic level dvt
 • side effects children
 • u dzieci dawkowanie
 • is safe for hot flashes
 • withdrawal symptoms and how long
 • with
 • a vedlejsi ucinky
 • and
 • bula 20
 • for pets
 • discount program
 • ou 1 mg de
 • can mix ambien
 • steroid effects
 • cd3-7 100mg
 • informacion espanol
 • comprar generico por internet
 • maintena
 • 15 mg dividose
 • vs anxiety
 • better
 • and weight loss
 • zegerid otc
 • ok take same time
 • k novartis
 • for men benefits
 • active ingredient
 • hct prescribing information
 • using guinea pigs
 • coupons copay
 • long shelf life
 • 200 mcg
 • bringing into australia
 • safe take
 • baby constipation
 • ankle edema
 • long treat uti
 • emulgel 50g
 • cream mexico
 • astrazeneca msds
 • together
 • how long does it stay in your system
 • e coli
 • can i take ambien and together
 • or which one safer
 • et l'A©jaculation precoce
 • package insert janssen
 • over the counter
 • rosa effetti
 • vs. for migraine
 • lawyers lawsuits
 • travelers diarrhea dose
 • para que sirve flas 20 mg
 • orally disintegrating tablet
 • overdose signs
 • can get nhs
 • bula 100mcg
 • together
 • allergy symptoms
 • off label use
 • leg cramps
 • takes how long to work
 • problems recalls
 • fda letter
 • m huong dan su dung
 • is it safe to take and sudafed together
 • side effects diarrhea
 • full effect
 • hypercoagulable state workup
 • zoloft interaction
 • online pharmacy
 • nauseas despues tomar
 • action mechanism
 • and kidney problems
 • watermelon rind better than
 • how much time for to take effect
 • should you take in the morning or night
 • can i give benadryl and to my child
 • treat tooth infection
 • labs
 • safe take tramadol
 • liquid
 • night sweats
 • crema mexico
 • natural supplements
 • savings card
 • e extrasistole
 • post skin treatments
 • ingredients
 • are and the same thing
 • k diclofenac-kalium
 • standard treatment uti
 • hydrophilic
 • prostatitis
 • prescription discount card
 • tablets uk
 • pill shape
 • side effects high blood pressure
 • 10 mg wirkungsdauer
 • para que sirve la pastilla
 • interaction
 • warning label
 • 75 mg ulotka
 • 2 months
 • pastile
 • can cause weight loss
 • how soon does start working
 • for 1 year old
 • converting iv to oral
 • potassium
 • assistance program
 • A¶rgA? kol nasA±l yapA±lA±r
 • makes me thirsty
 • treats acne
 • thuoc
 • with cytomel
 • generico prezzo
 • and cytomel combination
 • pneumonia patients
 • pour fiv
 • drug
 • cheap no prescription
 • tablets buy uk
 • w uk
 • can and wellbutrin be taken together
 • infant acid reflux side effects
 • onset
 • can taken empty stomach
 • dosage for urinary tract infection
 • 100mg o que e
 • can cause dry eyes
 • finger joint pain
 • and xanax together
 • dosage in children
 • oral j code
 • what is ds tablets used for
 • can cause cough
 • can make depression worse
 • why not use on genital herpes
 • and ingredients
 • does cause joint pain
 • or better
 • for ssri for anxiety
 • effets secondaires du
 • differenza tra e
 • can you take at night
 • prospectul
 • plus alcohol
 • 15 g
 • impotence
 • drug
 • spanish
 • ppi guidelines
 • laser eye surgery
 • emulgel 1 100g opinie
 • 250 mg pill
 • meglio o sintrom
 • fish safe humans
 • ptt normal range
 • v relpax
 • buy uk
 • switching to armour
 • 10mg while pregnant
 • effect on platelets
 • and increased blood sugar
 • ds mood swings
 • withdrawal nausea
 • and osteoporosis men
 • inr levels for normal range
 • when to take
 • implantation
 • 250 mg
 • end trip
 • shingles medication side effects
 • 1 mg buy
 • get new zealand
 • 3 year old
 • pregnancy birth defects
 • liver function
 • does work as well as
 • ibs
 • kidney
 • side effects blood in urine
 • 200 mg dosage
 • buy
 • 42 count lowest price
 • can you take and xanax together
 • 75 mg tabletta A?ra
 • does taking make you gain weight
 • er 500 mg tab
 • withdrawal nausea
 • desalex e baby
 • price
 • e berotec para que serve
 • q10 enzyme
 • prescribing information hath
 • epocrates
 • purchase online
 • level adjustment albumin
 • can you take xyzal
 • when to take pregnancy test after taking
 • what if doesn't work for me
 • tinea versicolor shampoo
 • and antidepressants
 • best time of the day to take
 • et
 • valium interaction
 • positive drug screen
 • coming off patent
 • lawsuit
 • can you take to get high
 • facmed
 • by mail
 • cns damage
 • how much does cost
 • fausse t il courbe temperature
 • kem tri nam da
 • common dosage
 • 88 mcg color
 • dose 2 month old
 • is safe to take everyday
 • comparison
 • boards
 • hct drinking alcohol
 • sprinkles
 • taking and
 • otc how to take
 • alternatives
 • slow release
 • babies side effects
 • prozac
 • fertility men
 • generico farmacia italiana
 • dosage sleep aid
 • daily how long to take effect
 • how long to take after stroke
 • for teenagers
 • bipolar disorder
 • vs
 • how many times a day
 • while breastfeeding
 • online australia
 • why does make you tired
 • gestante pode tomar f
 • for h1n1 virus
 • vomiting
 • twins success stories
 • newborns
 • for bph dosage
 • black box warnings
 • trip
 • medicare drug coverage
 • dosage for trigeminal neuralgia
 • how long does it last
 • water retention
 • contraindications phentermine
 • musica gospel minha vida me chama pelo nome
 • combination
 • dosage instructions
 • online
 • prix du 2 5
 • ac or
 • bleeding
 • legal status
 • d information
 • how does it work
 • prejudica o feto
 • low dose and weight gain
 • interactions with coffee
 • is good for poison ivy
 • quero comprar sem receita
 • side effects in children weight gain
 • baby birth defects
 • best affiliate program
 • medicine side effects
 • can u take vicodin
 • medication
 • compatible normal saline
 • reviews
 • e' cortisone
 • hydrochloride
 • do you need taper off
 • nebenwirkungen onmeda
 • 10 nausea
 • safe while nursing
 • buy online
 • diferenca entre e
 • ili klomifen
 • 7.5 mg
 • medical definition
 • long term usage
 • birth defects does cause
 • 8 year old
 • sulfa drug
 • nursing assessments
 • buy no prescription
 • and interaction
 • 100mg oral jelly review
 • can lower blood pressure
 • side effects hip pain
 • tropical ointment
 • causes heartburn
 • 50 ec tablets
 • condylox o
 • klonopin
 • does cause weight gain
 • us launch
 • horror stories
 • modifikasi motor honda 125
 • launch date
 • getting off with prozac
 • rare serious side effects
 • before cataract surgery
 • and alopecia areata
 • oral contraceptives interaction
 • compare
 • ssri
 • ventajas y desventajas
 • pots syndrome
 • can treat std
 • and aseptic meningitis
 • side effects ask a patient
 • get high
 • flexeril vs
 • oral breastfeeding
 • fda indications
 • xr dosage bipolar
 • z alkoholem
 • warner chilcott hd
 • compare and
 • lactation class
 • 75 mg tablete
 • nolva together pct
 • suppository
 • max dosage
 • reactions babies
 • pharmacokinetics
 • and high potassium levels
 • interaction with
 • is there a generic form of cream
 • sulfa
 • norsk
 • tendon pain
 • hyperstimulation pregnancy
 • vomiting after taking
 • what does it do
 • se toman pastillas
 • is and the same thing
 • capsules vs tablets
 • sobres para niA±os
 • generic 2.5 mg online
 • spotting after
 • will available generic form
 • 5 mg image
 • breakthrough heartburn
 • and seizures
 • for fibromyalgia pain
 • pediatrico 400 mg
 • side effects together
 • depersonalization
 • can i take with
 • 5 days on
 • should you take food
 • 7511442589
 • dementia
 • and hydrocodone together
 • a las 20 semanas
 • bayer healthcare
 • zoloft
 • topical and pregnancy
 • nph
 • side effects jaw
 • mail order
 • gastric polyps
 • what effects does have on women
 • what is 100mg
 • is safe in pregnancy
 • 20 hinta
 • monitoring labs
 • generic safety
 • side effects stopping abruptly
 • taken with alcohol
 • side effects
 • y cocaina
 • 1000 mg a day
 • overdose deaths
 • drug company
 • for ulcer treatment
 • taken together
 • use eczema
 • tramadol vs